معرفی کتاب «کتابخانه آموزشگاهی»

«کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه»

مولف: توران میرهادی

ناشر: نشر کتابدار

در این کتاب مختصر و بسیار مفید ۱۰۰ صفحه‌ای، از مراحل ایجاد کتابخانه در کلاس و مدرسه سخن گفته شده و پیشنهادهای متنوعی برای ایجاد عادت به مطالعه در دانش‌آموزان پایه‌های مختلف تحصیلی داده شده است. همچنین بعضی مشکلات و موانع کتاب‌خوان کردن دانش‌آموزان مطرح و راهکارهایی برایشان پیشنهاد شده است.
مطالب کتاب براساس تجربه‌های کتابخانه مدرسه فرهاد[۱] نوشته شده‌اند.

در جایی از پیشگفتار کتاب می‌خوانیم:

آرزوی ما در مدرسه فرهاد این بود که دانش در کتاب‌های درسی زندانی نشود و دانش‌آموزان بنا بر علاقه، کنجکاوی و هدف‌هایی که دارند به منابع ادبی، هنری و اطلاعاتی دسترسی داشته باشند؛ از کودکی لذت مطالعه را تجربه کنند و با گستره‌ی دانش و هنر بشری در همه‌ی ابعاد آن آشنا شوند و بدانند چه تجربه و چه اطلاعی را در کجا و چگونه می‌توانند بیابند.

دراین کتاب «برنامه ماهانه کتابدار مدرسه در طول سال» شامل برنامه ویژه کتابخانه در اسفند ماه برای عضویت دانش‌آموزان کلاس اولی که تازه خواندن و نوشتن آموخته‌اند توضیح داده شده. همچنین تجربه برنامه «یک ساعت مطالعه در هفته» در طول سال تحصیلی برای همه دانش‌آموزان در یکی از ضمیمه‌های کتاب به صورت مفصل بیان شده است.

مطالعه این کتاب را به مدیران و معلمان و کتابداران مدارس و تمام کسانی که از فواید فراوان ایجاد عادت به مطالعه در کودکان آگاهند پیشنهاد می‌کنیم.

[۱] برای آشنایی مختصری با مدرسه فرهاد به این آدرس رجوع کنید.