بایگانی برچسب برای: روز فلسفه

محاکمه‌ی سقراط (یک طرح درس)

/
محاکمه‌ی سقراط (یک طرح درس) می‌خواهم به شما اطمینان دهم که اگر مرا …

حکایت‌های فلسفی برای با هم بودن

/
حکایت‌های فلسفی برای با هم بودن مشخصات کتاب نام کتاب: حکایت‌های فل…

راهنمای عملی اخلاق (معرفی کتاب)

/
راهنمای عملی اخلاق (معرفی کتاب) مشخصات کتاب‌شناسی نام کتاب: راهن…

معلمان و جوهر تدریس (در باب اهمیت درک فلسفه‌ی تدریس برای معلمان)

/
معلمان و جوهر تدریس در باب اهمیت درک فلسفه‌ی تدریس برای معلمان م…

تفکر انتقادی (معرفی کتاب)

/
تفکر انتقادی (معرفی کتاب) مشخصات کتاب‌شناسی نام کتاب: تفکر انتقادی: تدابیری برا…

روش تدریس مناظره

/
روش تدریس مناظره سکانسی از فیلم مناظره‌کنندگان بزرگ صحنه: مناظره‌ی نهایی بین دو دانش…

خواباندن زیر انبوهی از اطلاعات یا بیدار کردن تفکر؟

سؤالاتی که دانش‌آموزان باید هنگام مواجهه با مطالب جدید بپرسند …

حکایت‌های فلسفی برای حفظ زمین

مردی در طول ساحل قدم می‌زد. گاه و بیگاه خم می‌شد و از مقابل امواجی که …