غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کن

(به مناسبت درگذشت توران میرهادی _ ۱۸ آبان)