بازی، ورزش و سرگرمی

/
شاد باش! بازی کن! لذت ببر! (اگر خسته شدی، یاد بگیر ا…

نوجوانی، بوی چوب و دست‎های در کنار هم

بچه‌ها وارد کلاس شدند و هرکس در گوشه‌ای از کلاس نشست. ـ صندلی‌ها در کلاس …

«دوست دارم صدای خنده‌هایشان را بشنوم»؛ آغاز به کار واحد ورزش، بازی، سرگرمی در خانه‌ی نوجوان

نشاط، سلامتی، امید، کشف ارزش خویشتن و ایجاد ارتباطی مفید و سازنده…

در کلاس آشپزی خانه‌ی نوجوان چه می‌گذرد؟

/
وارد کلاس شدم. روی تخته نوشتم «با غذا دیر خواهم شد.» بچه…

به طبیعت سلام می‌گوییم…

/
با دست هایت، دست هایی در پیوند با هم سالانت، سبز کن، پیری جهان ا…

مشارکت دختران واحد نجاری در آماده سازی خانه نوجوان

دختران خانه نوجوان در واحد نجاری طی چند مرحله در آماده ساری خانه…

«خانه‌ی نوجوان»، راه خود را آغاز کرد

خانه‌ای برای دختران‎مان؛ تا بیاموزند، بسازند، کشف کنند و از نو هجی کنند:…

«خانه‌ی نوجوان»؛ گام های آغازین

خانه نوجوان طلوع مکانی است تازه در موسسه طلوع که در آن نوجوانا…