گردش در طبیعت، راهی برای شناخت جهان پیرامون و ارتباط با آن

پاییزه و پاییزه، برگ از درخت می‌ریزه . . .

یک دسته برگ از روی درختان پاییزی چرخیدند و افتادند روی زمین.

بچه ها دویدند زیر درختان و همراه برگ‌ها چرخیدند و شعر خواندند.

محمد  به سمت معلمش دوید و گفت: «اجازه من یک مورچه گُنده پیدا کردم» و در حالی که سعی می‌کرد مورچه‌ای را که راه می‌رفت روی دستانش نگه دارد به طرف ارسلان دوید و گفت: «زود این را بنداز توی جعبه‌ی ذره‌بین حشرات تا دست و پاهاش را بشماریم.»

***

در یکی از هفته‌های گذشته کودکان پیش‌دبستانی به اردو رفتند.

این اردو با هدف گردش و آشنایی با طبیعت برگزار شد. بچه‌ها ابتدا در فضای پارک اندکی آزادانه گشتند و با یکدیگر بازی کردند. پس از آن با مربی‌هایشان در  فضای پارک گردش کردند. به هر کودک یک ذره بین و یک پاکت داده شد. بچه‌ها می‌توانستند برگ‌ها، گیاهان و حشرات را از نزدیک ببینند، و برگ‌ها، سنگ‌ها یا تکه‌های چوب زیبایی که دوست داشتند را جمع‌آوری کنند.

کودکان در گردش با فصل پاییز ، انواع برگ‌ها ، حشراتی که زیر زمین یا روی درختان زندگی می‌کنند و درختان همیشه سبز آشنا شدند.

در آخر بچه‌ها با چیزهایی که جمع‌آوری کرده بودند کاردستی درست کردند.