سایه‌های چینی

ایجاد سایه‌های مختلف به شکل حیوانات به کمک دست اولین‌بار در کشور چین معمول شده است و بدین جهت امروزه در تمام دنیا آن‌ها را سایه‌های چینی می‌نامند. قرار دادن انگشتان دو دست به شکل‌های مختلف در کنار هم می‌تواند سایه‌های جذابی ایجاد کند. گاهی هم باز و بسته کردن یا حرکت یک یا چند انگشت می‌تواند سایه را تغییر دهد و این تصور را به‌وجود آورد که با سایه‌ی یک موجود متحرک که می‌تواند راه برود، بخورد، بدود و … مواجه هستیم. در شب‌های اردو، در یک محیط تاریک، با ایجاد سایه در مقابل یک شمع یا لامپی کوچک می‌توانید بچه‌ها را به شور و نشاط و تحرک و خلاقیت تشویق نمایید. چند سوژه معمولی را در زمینه سایه‌های چینی همه می‌شناسند، مانند گرگ، اسب، خرگوش و… ولی با اشتیاق و تحرک بچه‌ها در این زمینه اشکال و سوژه‌های بدیعی به‌وجود خواهند آمد.

در ادامه شیوه ایجاد بعضی از این سایه‌ها را می‌بینیم.