به مناسبت روز جهانی دختر

۱۱ اکتبر هر سال با عنوان روز جهانی دختر نام نهاده شده است. این روز فرصت خوبی است برای اینکه دختران را به خاطر بیاوریم و به حقوق و نیازهای آن‌ها بیاندیشیم. همچنین زمان مناسبی است برای اینکه به دختران کمک کنیم تا خودشان را بهتر بشناسند و به پتانسیل کامل خود دست یابند.
در ادامه می‌توانید مطالبی را که به مناسبت روز جهانی دختر گردآوری شده است، مطالعه کنید.