بایگانی برچسب برای: گفت‌وگو

روش تدریس مناظره

/
روش تدریس مناظره سکانسی از فیلم مناظره‌کنندگان بزرگ صحنه: مناظره‌ی نهایی بین دو دانش…