بایگانی برچسب برای: کتاب نوجوان

خانواده زیر پل

نویسنده: گارث ویلیامز مترجم: گلی ترقی ناشر: امیرکبیر …

پولینا، چشم و چراغ کوهپایه

نویسنده: آناماریا ماوته مترجم: محمد قاضی ناشر: کانون پرورش فک…

کلاس پرنده

نویسنده: اریش کستنر مترجم: علی پاک‌بین ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان …

خلیج

نویسنده: رابرت وستال مترجم: شاهده سعیدی ناشر: چشمه تعد…

دردسر ساز

نویسنده: بن میکائلسن مترجم: پروین علی‌پور ناشر: چشمه ت…

جنگی که نجاتم داد

نویسنده: کیمبرلی بروبیکر بردلی مترجم: مرضیه ورشوساز ناشر: پرتقال …

جنگی که بالاخره نجاتم داد

نویسنده: کیمبرلی بروبیکر بردلی مترجم: مرضیه ورشوساز ناشر: پرتقال …

روباهی به نام پکس

نویسنده: سارا پنی پاکر مترجم: بهرنگ خسروی ناشر: پرتقال تع…

یک پیاده‌روی طولانی تا آب

نویسنده: لیندا سوپارک مترجم: پونه افتخاری یکتا ناشر: پرتق…

وسط ناکجا آباد

نویسنده: جولی تی لامانا مترجم: آرزو قلی‌زاده ناشر: پرتقال …