بایگانی برچسب برای: والدگری

مجموعه نکات تربیتی برای رشد و پرورش دختران

/
مجموعه نکات تربیتی برای رشد و پرورش دختران دختر شما باید مس…

برگزاری کارگاه نیازهای کودکان

امسال نیز همچون سال گذشته کارگاه آموزشی‌ای با موضوع «نیازهای کودکان» برای والدی…

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نیازهای کودکان و مهارت‌های فرزندپروری

/
هر والدی بر مبنای آگاهی‌های اجتماعی، تربیتی و هستی‌شناختی خود و در ع…