بایگانی برچسب برای: نابینایان

هلن کلر (یک طرح درس)

/
هلن کلر (یک طرح درس) آنی خسته شده بود. چشم‌هایش درد ‌می‌ک…

گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم

/
گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم «بینا بودن»، هم شرط کافی بود، هم لاز…