بایگانی برچسب برای: فرهنگ

فرهنگ‌های برنامه درسی (معرفی کتاب)

/
فرهنگ‌های برنامه درسی (معرفی کتاب) نام کتاب: فرهنگ‌های برنامه …

آموزش چندفرهنگی: رویکردی در آموزش و پرورش (بخش دوم – نکاتی برای معلمان و فعالیت‌های کلاسی)

/
آموزش چندفرهنگی شکلی از آموزش یا تدریس است که برای ارز…

آموزش چندفرهنگی: رویکردی در آموزش و پرورش (بخش اول – معرفی و اهمیت)

/
دنیای ما از انواع پیشینه‌ها، سنت‌ها، ادیان و ارزش‌ها تشکیل‌ شده‌است. …