بایگانی برچسب برای: سواد رسانه‌ای

اعتیاد به نت (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب)

/
اعتیاد به نت (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب) مشخصا…

سواد ‌‌رسانه‌ای و آثار مثبت آن

/
سواد ‌‌رسانه‌ای و آثار مثبت آن سواد ‌‌رسانه‌ای؛ «خواندن» و «نوشتن» …

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه‌ها تشخیص دهیم؟ (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب)

/
چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه‌ها تشخیص دهیم؟ (معرفی کتاب همراه …

تبلیغات و مصرف‌گرایی (نکاتی برای والدین و معلمان)

/
تبلیغات و مصرف‌گرایی (نکاتی برای والدین و معلمان)   ا…

رسانه‌ها و پیام‌ها (چند فعالیت برای دانش‌آموزان)

/
رسانه‌ها و پیام‌ها (چند فعالیت برای دانش‌آموزان) رسانه‌ها چه پیام…

برساختن هویت‌های جنسیتی در تبلیغات تجاری – یک نمونه

/
برساختن هویت‌های جنسیتی در تبلیغات تجاری – یک نمونه مقدمه از جم…