بایگانی برچسب برای: سواد اطلاعاتی

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه‌ها تشخیص دهیم؟ (معرفی کتاب همراه با نمونه‌ای از مطالب)

/
چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه‌ها تشخیص دهیم؟ (معرفی کتاب همراه …

تبلیغات و مصرف‌گرایی (نکاتی برای والدین و معلمان)

/
تبلیغات و مصرف‌گرایی (نکاتی برای والدین و معلمان)   ا…