بایگانی برچسب برای: اردو

اردوی طبیعت‌‌گردیِ آموزش پیش‌دبستانی طلوع

اولین اردوی تفریحی ـ اکتشافی کودکان پیش‌دبستانی طلوع، در فصل پایی…

برگزاری اردوی مادر و کودک در موسسه‌ی طلوع

معلم: بچه‌ها یه خبر دارم! بچه‌ها: اجازه! چه خبری؟! معلم: قر…

گردش در طبیعت، راهی برای شناخت جهان پیرامون و ارتباط با آن

پاییزه و پاییزه، برگ از درخت می‌ریزه . . . یک دسته برگ از روی درخت…

اردوی طبیعت

دختران کتابخانه طلوع به اردوی طبیعت رفتند. حدود 35 نفر از دختران…