پروانه‌های کتابخانه

این کتابخانه ما است پس ما هم باید در زیبا کردنش سهیم شویم.

کتابخانه از ظاهرش خسته شده بود و دوست داشت تازه و زیباتر شود. بچه‌ها تصمیم گرفتند او را به آرزویش برسانند.

در چند هفته گذشته ظاهر کتابخانه تغییراتی کرده است. از جابه‌جا شدن قفسه‌ها و تمیز شدن دیوارها گرفته تا اضافه شدن یک محل جدید برای نمایش کتاب‌ها جدید و پروانه‌هایی برای زیبا کردن سقف.

برای انجام این کارها از اعضای کتابخانه کمک گرفتیم.

بچه‌ها قفسه‌ها را از کتاب‌ها خالی کردند تا سبک شوند و بتوانیم جابه‌جایشان کنیم و بعد از جا‌به‌جایی هم، کتاب‌ها را دوباره سر جایشان چیدند. گروهی دیگر از بچه‌ها هم با کمک مربی‌شان برای سقف کتابخانه پروانه‌های مقوایی درست کردند.

بچه­‌ها در این تلاش‌ها، مزه شیرین همکاری با یکدیگر و مفید بودن به عنوان عضوی از یک گروه را تجربه کردند.

و البته دستاورد مهم‌تر این است که بچه‌ها به خاطر سهیم بودنشان در ساختن و زیبا کردن کتابخانه، تعلق خاطر بیشتری نسبت به آن پیدا می‌کنند و کتابخانه را مال خودشان می‌دانند. بچه‌ها پروانه‌های زیبای این کتابخانه هستند.