همیاری والدین در تربیت کودکان

«همیاری والدین در تربیت کودکان» عنوان سومین کارگاه آموزشی ویژه مادران گروه پیش‌دبستانی در طلوع بود. در این کارگاه بر نقش والدین و تاثیر مشارکت آن‌ها در تربیت کودکان تاکید شد و شیوه‌های مختلف مشارکت موثر والدین مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

چنانچه در کارگاه گذشته (کارگاه نیازهای کودکان) به آن اشاره کردیم  نیاز به امنیت یکی از مهم‌ترین نیازهای کودکان است.

کودکان همان‌طور که برای رشد و ادامه حیات خود به غذا، پوشاک و سر پناه نیاز دارند به تجربه کردن جهان همچون مکانی امن و تجربه کردن روابط سالم نیز نیازمندند. والدین در تامین این نیاز نقش مهمی دارند. با این همه مشاهدات نشان می‌دهد که در برخی شرایط، والدین به تاثیر رفتار خود بر سلامت روان کودکان و پیامدهای تربیتی آن بی توجه‌اند. به طور مثال گاه از والد دیگر برای کودک بدگویی می‌کنند، در حضور کودکان به یکدیگر توهین می‌کنند و مسئولیت حل اختلاف و مشاجره‌های بین فردی‌شان را به کودکان می‌سپارند. در شرایطی که رابطه بین والدین نابسامان است هر والد می‌کوشد تا اصطلاحاً از بین کودکانش علیه دیگری یارگیری نماید و بدین وسیله والد دیگر را تحت فشار قرار دهد. پیامد چنین رفتارهایی چیزی جز کاهش قدرت و اثرگذاری والدین در تربیت کودکان، تشکیل انگاره‌ی ذهنی پدر یا مادر ضعیف در نزد کودکان، تشکیل انگاره‌های جنسی و جنسیتی مخرب و احساس عدم امنیت در زندگی نیست.
تمرین مهارت‌های گفت و گو و ارتباط موثر و آگاهی از این پیامدها بر سلامت کودکان، تا حد زیادی می‌تواند از چنین نتایجی بکاهد.

آرزوی پرورش کودکانی سالم و سعادتمند انگیزه‌ی مناسبی است برای آموختن بیشتر و تغییر بسیاری از عادت‌ها و الگوهای رفتاری والدین.