به مناسبت درگذشت جبار باغچه‌بان

به مناسبت درگذشت جبار باغچه‌بان مطالب زیر در طلوع گردآوری شده است: