برگزاری دوره مهارت‌های اساسی زندگی برای دختران نوجوان

در واحد مشاوره‌ی طلوع، توانستیم برای دختران نوجوان یک دوره‌ی کوتاه مهارت‌های اساسی زندگی را در زمستان۹۶ و بهار ۹۷ برگزار کنیم.

این دوره برای ۱۴۰ نفر از دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه‌ی دوم برگزار شد. دانش‌آموزان هر کلاس، در طول سه جلسه با راهنمایی مشاور درباره‌ی شناخت «خود» و ابعاد مختلفش بحث و گفتگو کردند.

پخش فیلم‌های متناسب با موضوع آموزش، و همین‌طور امانت دادن کتاب در زمینه‌های گوناگون نیز بخشی از این دوره بود.

این دوره مقدمه‌ای است برای ادامه‌ی آموزش‌ در حوزه‌های دیگر مهارت‌های زندگی، که در طول تابستان پیگیر آن خواهیم بود.