آغاز دوره‌ی آموزش تابستانی به کودکان پایه‌ی اول تا ششم دبستان

کلاس های تابستانی واحد آموزش کودک، در مؤسسه‌ی طلوع آغاز شد. در این دوره حدود ۱۶۵ دانش‌آموز دختر و پسر، از پایه‌ی اول تا ششم دبستان به صورت هفتگی در کلاس ها شرکت می کنند. این دوره در مکان جدید مؤسسه‌ی طلوع برگزار می‌شود و این کودکان در کلاس های فنی، کار با چوب، هنر و خلاقیت، کاردستی، قصه – بازی – نقاشی و کلاس های ورزشی شرکت می‌نمایند.

 

از اصلی ترین اهداف برگزاری این دوره تقویت عزت نفس، تقویت مهارت های ارتباطی و تقویت مهارت های دست ورزی و خلاقانه ی کودکان با استفاده از ابزارهای ساده و گاه دور ریختنی می باشد. شناسایی کودکان کم سواد یا بی سواد جهت شرکت در دوره های سوادآموزی و تقویتی آینده نیز از اهداف این دوره است.

در این دوره تلاش می شود تا کودکان با مؤسسه‌ی طلوع و فعالیت های آن آشنا شده و به شرکت در کلاسهای مهارت های زندگی که در دوره پاییز برگزار خواهد شد ترغیب شوند.

دانش‌آموزان در هر کلاس به طور متوسط ۱۰ جلسه تحت آموزش قرار می‌گیرند و به یاری خدا این دوره‌ها تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

 

——————————–

 

«برف پارو می کنیم!»
«برف پارو می کنیم!»
خورشید در کوچه ها داد می زند
(تلنگر باران/ حمیدرضا شکارسری)