بایگانی برچسب برای: واحد مشاوره

کتابخانه‌ی سیّار واحد مشاوره

/
به یاری خدا، در واحد مشاوره‌ی طلوع، توانستیم چند جلسه‌ی آموزشی با…

برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط واحد مشاوره‌ی طلوع در ماه گذشته

در اردیبهشت ماه سال جاری، دو کارگاه آموزشی توسط واحد مشاوره‌ی طل…

گزارشی از فعالیت‌های واحد مشاوره‌ی طلوع در سال ۹۵

واحد مشاوره‌ی طلوع، از آبان‌ماه 95 فعالیت‌های خود را شروع کر…