بایگانی برچسب برای: مدرسه سامرهیل

مدرسه‌ی سامرهیل

/
سامرهیل منشأ کل جنبش مدارس دموکراتیک است. این جنبش در اوایل دهه‌ی ۱…