بایگانی برچسب برای: ظلم ستیزی

همه‌ی مردم برادرند

نویسنده: مهاتما گاندی مترجم: محمود تفضلی ناشر: امیرکبیر …

نوشیدن جرعه‌ای آب

روزهایی که سر ماه باران نمی‌بارید و خورشید مثل کوره زرد رنگی د…