بایگانی برچسب برای: شپش

پیشگیری از فراگیر شدن شپش

با توجه به به مشاهده مواردی از ابتلا به شپش در سطح بعضی از مراکز …