بایگانی برچسب برای: روز جهانی صلح

بر فراز دریا (معرفی مجموعه کتاب با موضوع جنگ و صلح)

/
بر فراز دریا (معرفی مجموعه کتاب با موضوع جنگ و صلح) [مرد آلم…

در زمانه‌ی جنگ (مجموعه فعالیت برای کلاس درس)

/
در زمانه‌ی جنگ (مجموعه فعالیت برای کلاس درس) مقدمه «همین یک س…

قصه‌های جنگ و صلح

/
قصه‌های جنگ و صلح   یک دختر بچه که نام‌خانوادگی‌اش مانن…

ساز دهنی (یک طرح درس)

/
ساز دهنی (یک طرح درس) این طرح درس براساس کتاب داستان «ساز…

ساداکو و هزار درنای کاغذی (یک طرح درس)

/
ساداکو و هزار درنای کاغذی (یک طرح درس)   این طرح درس بر اساس کتاب داستان «سا…