بایگانی برچسب برای: دموکراسی مشارکتی

آیا آموزش می‌تواند دنیا را تغییر دهد؟

/
تجربه‌ی مدارس شهروندی در پورتوآلگره (برزیل) وقتی صحبت از دموکراسی …