بایگانی برچسب برای: آموزش پروژه محور

یادگیری از طریق پروژه

/
پگی شویگر در یک دبیرستان، فیزیک درس می‌دهد. او معتقد است …