بایگانی برچسب برای: آموزش انتقادی

من در جست‌وجوی آموزش خشم بوده‌ام: مصاحبه‌ای با پائولو فریره

/
من در جست‌وجوی آموزش خشم بوده‌ام مصاحبه‌ای با پائولو فریره   من در جست‌و…

بازاندیشی آموزش به مثابه پراتیک آزادی: پائولو فریره و نوید آموزش انتقادی

/
بازاندیشی آموزش به مثابه پراتیک آزادی: پائولو فریره و نوید آموزش انتقا…