بایگانی برچسب برای: آزمون استخدامی آموزش و پرورش

گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم

/
گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم «بینا بودن»، هم شرط کافی بود، هم لاز…