برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نیازهای کودکان و مهارت‌های فرزندپروری

/
هر والدی بر مبنای آگاهی‌های اجتماعی، تربیتی و هستی‌شناختی خود و در ع…

برگزاری کارگاه آموزشی دیابت برای مادران و دختران سوادآموز

/
آخرین کارگاه آموزشی برای مادران و دختران سوادآموز در سال 9…

کودکان پیش دبستانی آماده ورود به سال جدید و پذیرای تغییر و تحول شدند.

/
یک و دو و سه و چهار بچه ها آمد بهار گل‌ها شکوفه داد…

درختی بسازیم، درختی بکاریم و… درختی شویم.

/
رودخانه در نزدیکی من روان است و من بالیدن و دگرگونی آ نرا دید…

نمایش فیلم در کتابخانه

/
🍃هفته‌ی گذشته، عده ای از بچه های عضو کتابخانه‌ی طلو…

کودکان پیش‌دبستانی، در ساعت کتابخانه، سفرنامه تهیه کردند

/
آی قصه قصه قصه        نون و پنیر و پسته میخوایم بریم با هم سفر        از این طرف، …

آشنایی با ریتم تند و ریتم کند در ساعت موسیقی

/
کی میتونه مثل یه بچه­‌ای که دیرش شده، کیفش رو برداره و بره به طرفِ د…

کودکان در ساعت موسیقی، سفر برگ‌های پاییزی به زمین را جشن گرفتند.

/
گوش دادن به آواها و موسیقی و توجه به اجزا و ریتم آن، اثرات مختلف…

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع بهداشت دهان و دندان

/
در هفتمین و هشتمین هفته از برگزاری دوره آموزش منسجم ویژه مادرا…