مشارکت دختران واحد نجاری در آماده سازی خانه نوجوان

دختران خانه نوجوان در واحد نجاری طی چند مرحله در آماده ساری خانه مشارکت کردند.

در مراسم آغاز کار خانه نوجوان، بچه ها جهت آشنایی با واحدهای مختلف، در هر واحد به تهیه محصولاتی پرداختند.

در واحد نجاری تعدادی قاب به کمک گروه‌هایی از نوجوانان ساخته شد. قرار بود که این قاب‌ها تابلوی سر در کلاس‌های مختلف خانه باشند و هر کلاس و برنامه‌های آن را معرفی کنند (کلاس آشپزی، کلاس نجاری، کلاس بازی فکری و …).
در نتیجه تعدادی دیگر از نوجوانان که بنا به علاقه و توانایی، در گروه نقاشی قرار گرفته بودند، برای هر واحد، یک نقاشی که معرف آن واحد باشد را کشیدند. این کار علاوه بر لذت بخش بودن، باعث احساس تعلق بیشتر نوجوانان به خانه‌ای می‌شد که به نام خودشان نامیده شده بود.

در اولین جلسات کلاس نجاری، با راهنمایی معلم، دانش‌آموزان برای ساختن تابلوی ابزار کلاس نجاری (جایگاهی برای قرار دادن ابزار نجاری که می‌تواند شامل جعبه‌ها و گیره‌ها باشد) دست به کار شدند؛ نوجوانان در قالب گروه‌های ۲-۴ نفره، به هم‌فکری با هم برای طراحی بهینه تابلوی ابزار پرداختند، برخی مهارت‌های پایه نجاری را آموختند و در گروه تمرین کردند، با برخی محاسبات ریاضی آشنا شدند و قطعات چوبی برای ساخت جعبه‌های تابلوی ابزار را با کمک هم‌گروهی خود انتخاب کردند. در نهایت طی ۲ جلسه، تابلوی ابزار کلاس نجاری از طریق گروه‌های دانش‌آموزان ساخته شد و به دیوار کلاس آویخته شد.
این فرآیند، تلاشی بود برای برداشتن اولین گام‌های یادگیری مشارکتی (نوعی یادگیری که دانش‌آموزان در گروه‌های کوچک در یادگیری به هم کمک می‌کنند) و همچنین ایجاد اجتماعی مشارکتی و دانش‌آموز-محور.

 

تابلوی ابزار کلاس نجاری