چهارمین کارگاه آموزشی ویژه‌ی زنان و دختران سواد آموز با موضوع «داروها: مصرف و نگه داری» برگزار شد.

چهارمین کارگاه آموزشی، ویژه زنان و دختران سوادآموز در مؤسسه روشنای طلوع مهر با موضوع «داروها: مصرف و نگه داری» برگزار شد.

در این کارگاه که با هدف افزایش سطح سواد سلامت در زنان برگزار شد، سرفصل‌های آموزشی زیر توسط یکی از پزشکان همکار ارایه گردید:
– دارو چیست؟
– انواع داروها
– پیامدهای خوددرمانی
– طریقه‌ی استعمال قطره‌های چشمی، گوشی و بینی
– تاریخ انقضا و نشانه‌های داروهای فاسد
– نکاتی درمورد نگهداری داروها

برخی از نکات مهمی که درباره مصرف و نگه داری داروها در این کارگاه آموزشی به آن اشاره شده عبارتند از: