برگزاری کارگاه آموزش امنیت فردی برای دختران عضو کتابخانه طلوع

به پیشنهاد یکی از مسئولان کتابخانه طلوع (که از اهالی محله است) یک کارگاه امنیت فردی دو جلسه‌ای برای گروهی از دانش‌آموزان دختر عضو کتابخانه برگزار شد.

در جلسه اول، یک انیمیشن آموزشی کوتاه درباره محافظت جنسی برای بچه‌ها نمایش داده شد، سپس درباره‌ی موقعیت‌های پرخطر برای بچه‌ها توضیح داده شد. پس از توضیحات مربی و اندکی پرسش و پاسخ، بچه‌ها به پرسش‌های مرتبط با موضوع در کاربرگشان پاسخ دادند و تصاویر آن‌ را رنگ آمیزی کردند. در پایان کلاس هم کاربرگ تکلیف خانه را تحویل گرفتند.

در جلسه دوم که جلسه جذابی برای بچه‌ها بود، فعالیت‌هایی درباره امنیت فردی به صورت نمایش اجرا شد.

یک ساعت پیش از شروع کلاس، مربی همراه با سه نفر از نوجوانان عضو کتابخانه شش موقعیت را برای نمایش دادن به بقیه تمرین کردند، مثلاً:

  • در راه خانه هستی، تنها هستی. غریبه­‌ای نزد تو می­‌آید و می­‌گوید مادرت تصادف کرده و او را به بیمارستان برده‌اند و پیشنهاد می‌کند که برای دیدن مادرت سوار ماشین او شوی و به بیمارستان بروی.
  • از مدرسه پیاده به خانه برمی‌­گردی. متوجه غریبه­‌ای می­‌شوی که تو را تعقیب می­‌کند. در مورد او احساس بدی داری و کمی ترسیده‌ای…
  • در حال بازی کردن در کوچه هستی، خانمی به سمتت می‌­آید و می­‌گوید من حالم خیلی خوب نیست، می‌توانی این بسته را برسانی به دست کسی که در آن خانه­‌ است، برای این‌ کار بهت پول می‌دهم، می‌توانی هر چیزی دلت می‌خواهد بخری…

در کلاس نمایش هر موقعیت برای بچه‌ها تا جایی پیش می‌رفت که لازم می‌شد شخصیت اصلی نمایش یک تصمیم مهم بگیرد.
در این زمان، مربی از بچه‌ها می‌پرسید که در این شرایط بهتر است چه کاری انجام بدهند و چه کاری انجام ندهند؟! بعد از شنیدن پاسخ‌های بچه‌ها و توضیحات کوتاه مربی، گروه نمایش، اجرای خود را ادامه می‌داد و یکی از مواجهه‌های درست با این موقعیت را برای بچه‌ها اجرا می‌کرد.