برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مادران

در هفته‌های گذشته مادران کودکان پیش‌دبستانی طلوع در چهار کارگاه آموزشی شرکت کردند.
دو گارگاه آموزشی با موضوع اعتیاد بود که در آن سرفصل‌های آموزشی زیر ارائه گردید و با مادران درباره‌ی این سر فصل‌ها به گفت و گو نشستیم.

  • احساسات ما نسبت به یک فرد معتاد
  • برخی انگاره‌ها درمورد افراد معتاد
  • برخی اشتباهات در مواجهه با افراد معتاد
  • آیا ترک اعتیاد کار ساده‌ای است؟
  • با احساس عذاب وجدان در مواجهه با یک فرد معتاد چه کنم؟
  • پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان
  • آشنایی با مراکز ترک اعتیاد در استان فارس

موضوع دو کارگاه آموزشی بعدی، آشنایی با کمردرد و پیشگیری از آن بود. در این کارگاه‌ها در رابطه با موضوعاتی همچون آشنایی با ستون مهره‌ها، دیسک کمر، آشنایی با نحوه صحیح نشستن، خوابیدن، بلند کردن اجسام سنگین و انجام فعالیت‌های روزمره، برخی حرکات اصلاحی و تمرین‌های ورزشی گفت و گو شد.

آموزش راهی به سوی رهایی خواهد بود اگر آن را با زندگی درهم آمیزیم و برای زندگی بیاموزیم.