اردوی طبیعت

دختران کتابخانه طلوع به اردوی طبیعت رفتند.
حدود ۳۵ نفر از دختران عضو کتابخانه، همراه با مربیانشان به یک اردوگاه دانش‌آموزی در شهرک میانرود رفتند.

در این اردو بچه‌ها با مربیانشان بازی‌های دسته جمعی مثل «تورماهیگیری»، «استپ هوا»، «برادر کمکم کن» را انجام دادند، دور هم ناهار خوردند، قصه درخت بخشنده را شنیدند، با استفاده از شانه‌های تخم مرغ شکوفه‌های یک درخت را درست کردند و آن‌ها را رنگ کردند، بازی‌های فکری مثل «تیزبین»، «استوژیت»، «هدبند» و «نوروز فیروز» انجام دادند و یک مسابقه طناب کشی کوچک هم برگزار کردند.