آموزش بهداشت فردی و تهیه‌ی روزنامه دیواری در کتابخانه‌ی طلوع

بهداشت فردی و عمومی از موضوع‌هایی هستند که آموزش آن‌ها خصوصا به کودکان ضروری است. بنابراین تصمیم گرفتیم که در دو جلسه بهداشت فردی را به دختران کتابخانه طلوع آموزش دهیم. این جلسات شامل دو بخش آموزش و فعالیت بود.

آموزش:
در ابتدای کلاس مربی با همکاری بچه‌ها فعالیت‌هایی که هر کسی معمولا در طول یک روز انجام می‌دهد را مرور کرد و روی آدمکی که روی تابلو کشیده بود، قسمت‌هایی از بدن که بیشتر آلوده می‌شوند را مشخص کرد.

مربی در ادامه کلاس همراه با نمایش تصاویری مناسب با سن بچه‌ها، با آن‌ها در مورد نتایج رعایت نکردن بهداشت مو، دست، پا و بدن و بیماری‌های ناشی از آن صحبت کرد. بعد هم روش صحیح مراقبت از این اعضای بدن و شست و شوی مناسب آن‌ها را به بچه‌ها آموزش داد.

فعالیت:
بعد از آموزش اصول بهداشت فردی، مربی تصویر چند روزنامه‌دیواری را  به بچه‌ها نشان داد و از آن‌ها دعوت کرد تا با استفاده از آنچه که در کلاس آموخته‌اند و کتاب هایی مرتبط با موضوع، روزنامه‌دیواری درست کنند.

بنابراین بچه‌ها به گروه‌های چهار نفره تقسیم شدند و ابزار لازم از قبیل مقوا، چسب، قیچی و کاغذرنگی در اختیارشان قرار گرفت. خود بچه ها هم تعدادی وسیله مرتبط با بهداشت فردی برای استفاده در روزنامه با خودشان آورده بودند.

در نهایت بعد از دو هفته تلاش گروهی روزنامه دیواری‌های بچه‌ها آماده شد.