بایگانی برچسب برای: فلسفه

تفکر انتقادی (معرفی کتاب)

/
تفکر انتقادی (معرفی کتاب) مشخصات کتاب‌شناسی نام کتاب: تفکر انتقادی: تدابیری برا…

حکایت‌های فلسفی برای حفظ زمین

مردی در طول ساحل قدم می‌زد. گاه و بیگاه خم می‌شد و از مقابل امواجی که …