گروه نشریه‌ی کتابخانه‌ی طلوع تشکیل شد

تهیه نشریه می‌تواند فعالیتی جذاب برای دانش‌آموزان باشد. آن‌ها در این فعالیت فرصت مطالعه و تحقیق، کارِ گروهی و ظهور استعدادهایشان در زمینه‌هایی همچون شعر، نقاشی، نویسندگی و ویرایش را پیدا می‌کنند. گروه نشریه کتابخانه طلوع هم دو هفته‌ای است که کارش را آغاز کرده است.

ابتدا جلسه‌ای برای آشنایی بچه‌ها با نشریه برگزار شد. در این جلسه بعد از توضیحی کوتاه، نشریه‌های موجود در کتابخانه در اختیار بچه‌ها قرار داده شد تا با بخش‌های مختلف یک نشریه آشنا شوند. بعد درباره هیئت تحریریه و نقش هر یک از اعضای آن از جمله نویسنده، گزارشگر، مصاحبه‌کننده، تصویرگر و ویراستار در تهیه نشریه توضیحاتی داده شد.
یک هفته بعد از آن موضوع اولین نشریه را «تابستان و اوقات فراغت» انتخاب کردیم و بچه‌ها در گروه‌هایی تحقیق و جستجو برای تهیه مطالب مناسب از جمله شعر، قصه، گزارش، مصاحبه، معما، سرگرمی و… را آغاز کردند. بعد از جمع‌آوری و انتخاب مطالب مناسب قرار است خود بچه‌ها تصاویری متناسب با هر مطلب بکشند و بعضی از تصاویر را هم از منابع دیگر انتخاب کنند.
به امید خدا، بعد از آماده شدن نشریه، تصویر صفحات آن را در سایت طلوع منتشر خواهیم کرد.