به مناسبت هفته‌ی جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

«در جهان امروز، با گسترش شایعات و تحریف حقایق، مرز بین حقیقت و دروغ محو شده و پایه‌ی دموکراسی  (آگاهی) تضعیف گردیده است. همچنین به سبب انتشار درمان‌های جعلی، دامن زدن به نظریه‌های توطئه (مثلا در مورد واکسن)، و گسترش نژادپرستی و نفرت‌پراکنی، زندگی افراد بی‌شماری به خطر افتاده است. در این سیل اطلاعات، ما به نقاط مرجع بیشتر و تفکر منطقی‌تری نیاز داریم. به همین دلیل است که سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی= مهارتی کلیدی در آموزش قرن بیست و یکم است.»

آدری آزولای – مدیر کل یونسکو

به مناسبت هفته‌ی جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی مطالبی را  در این بخش گردآوری نموده‌ایم.