بایگانی برچسب برای: فقر

آن کفش‌ها

/
نویسنده: مارییت بولتز مترجم: پویا پاک‌نژاد ناشر: هوپا …

سرود کریسمس

/
نویسنده: چارلز دیکنز مترجم:فرزانه طاهری ناشر: مرکز تعدا…

دیگردوستی مؤثر

/
نویسنده: پیتر سینگر مترجم: آرمین نیاکان با مقدمه‌هایی ا…

اقتصاد فقیر – بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی

/
نویسندگان: آبهیجیت بَنِرجی، استر دوفلو مترجمان: جعفر خیرخ…

کدام یک محرومیم؟ (معرفی داستان‌هایی با موضوع فقر)

صدای صنوبر نویسنده: : افسانه شعبان‌نژاد مترجم: …