بایگانی برچسب برای: سقراط

محاکمه‌ی سقراط (یک طرح درس)

/
محاکمه‌ی سقراط (یک طرح درس) می‌خواهم به شما اطمینان دهم که اگر مرا …