بایگانی برچسب برای: جنگ جهانی دوم

ساداکو و هزار درنای کاغذی (یک طرح درس)

/
ساداکو و هزار درنای کاغذی (یک طرح درس)   این طرح درس بر اساس کتاب داستان «سا…