بایگانی برچسب برای: تبلیغات

سواد ‌‌رسانه‌ای و آثار مثبت آن

/
سواد ‌‌رسانه‌ای و آثار مثبت آن سواد ‌‌رسانه‌ای؛ «خواندن» و «نوشتن» …

تبلیغات و مصرف‌گرایی (نکاتی برای والدین و معلمان)

/
تبلیغات و مصرف‌گرایی (نکاتی برای والدین و معلمان)   ا…

برساختن هویت‌های جنسیتی در تبلیغات تجاری – یک نمونه

/
برساختن هویت‌های جنسیتی در تبلیغات تجاری – یک نمونه مقدمه از جم…