بایگانی برچسب برای: بازدید

بازدید اعضای کتابخانه‌ی طلوع از ارگ کریم خان و حمام وکیل

پسران و دختران عضو کتابخانه طلوع، در قالب سه گروه مختلف، از ا…