کتابخانه‌ی طلوع

آشنایی با کتاب و اختصاص دادن زمان‌‌هایی از هر روز به مطالعه، می‌تواند تجربه‌ی ما از زندگی را غنی‌تر و پربارتر  کند. یک کتاب خوب چشم‌اندازهای تازه‌ای را پیش روی ما می‌گذارد و‌ با شریک کردن ما در تجارب دیگران، آموزه‌های ارزشمندی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

بسیاری از مخاطبان ما در طلوع، از دسترسی به کتاب‌های مفید و خوب محروم‌اند. این محرومیت، سهم زیادی در بازتولید ناامیدی و تبعیض دارد؛ چرا که باعث می‌شود محرومین از بسیاری از دانش‌های ضروری بی‌بهره بمانند و هم‌چنین ارتباط آن‌ها با محیط‌ها، فرهنگ‌ها و طبقات دیگر اجتماعی دشوارتر شود.

کتاب‌خانه‌ی طلوع زبده‌ای از کتاب‌های مناسب در حوزه‌های گوناگون را در اختیار کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی قرار می‌دهد که از دسترسی آسان به کتاب محروم‌اند.

این کتابخانه کتابهای قصه، شعر، آموزش کاردستی، زندگینامه، کتابهای علمی، کتابهایی در زمینه محافظت از محیط زیست و کتابهایی برای آموزش مهارتهای زندگی را در اختیار مخاطبان نوآموز و دانش آموزان دبستان و دبیرستانی مخاطب موسسه قرار می دهد.

علاوه بر آن قفسه علوم تربیتی با داشتن کتابهایی در زمینه تربیت فرزندان و مراقبت از آنها از زمان تولد تا نوجوانی، منبع مناسبی برای آموزش مادران محله خصوصا آن دسته از مادرهایی است که فرزندانشان از آموزشهای موسسه بهره می برند.

پس از آماده سازی ابتدایی کتابخانه و عضوگیری اولیه انشالله قصد داریم برنامه هایی برای تشویق مخاطبانمان به مطالعه و همچنین برنامه هایی برای افزایش تعداد مخاطبان کتابخانه طلوع داشته باشیم.