واحد ترویج فعالیت‌های انسان‌دوستانه

برآورده شدن اهداف و آرزوهای بزرگ ما برای گسترش انسان‌دوستی، تحقق عدالت و برچیده شدن فقر و محرومیت‌های مالی و فرهنگی، به همکاری عده‌ی زیادی احتیاج دارد. به‌علاوه، کسب دانش و بهره‌بردن از تجارب موفق و آموزنده برای افزایش کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های انسان‌دوستانه ضروری است.

به همین دلیل ما بخشی از فعالیت‌هایمان در طلوع را به اطلاع‌رسانی، تدوین متن‌ها و طرح‌های مکتوب و برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی اختصاص می‌دهیم. ما امیدواریم این فعالیت‌ها کمک کند تا عده‌ی بیشتری به مشارکت جدی و آگاهانه در فعالیت‌های انسان‌دوستانه ترغیب شوند.