نام سمت سال تولد مدرک تحصیلی شغل
اعضای اصلی
مهدی احمدی رئیس هیأت مدیره ۱۳۶۰ مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی برنامه‌نویس کامپیوتر، مسئول واحد مشاوره مؤسسه طلوع (کار داوطلبانه)
سید محمد زاهد علوی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل ۱۳۶۴ کارشناسی ارشد مخابرات، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی مهندس طراح شرکت پیدک
آزاده سمسار عضو هیأت مدیره ۱۳۶۳ کارشناسی ارشد مخابرات، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی مدیر آموزشی خانه نوجوان طلوع
علی جعفری عضو هیأت مدیره ۱۳۵۲ کارشناسی ارشد مهندسی مواد مهندس طراح شرکت پیدک
علی‌رضا لطفی عضو هیأت مدیره ۱۳۵۲ مهندسی مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی مهندس طراح شرکت پیدک
اعضای علی‌البدل
نرجس صبوریان عضو علی‌البدل هیأت مدیره ۱۳۶۶ پزشکی عمومی پزشک
زهرا حسینی عضو علی‌البدل هیأت مدیره ۱۳۵۷ کارشناسی ریاضیات معلم پایه ابتدایی