سوادآموزان و یک روز به یاد ماندنی در کتابخانه

یکی از مهم‌ترین اهداف آموزش محرومین، و به ویژه آموزش بزرگسالان محروم، تقویت توانایی آنان برای «سخن گفتن» است.

برنامه‌ریزان آموزشی می‌بایست موضوعات و شرایطی را فراهم آورند که منجر به افزایش دایره‌ی واژگان، تقویت قدرت تفکر و ارتقاء مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی دانش‌آموزان شود.
در شرایطی که ترس، کم رویی و ممنوعیتِ سخن گفتن، ویژگی‌ها و قاعده‌های نانوشته‌ی فرهنگی است که محرومیت از آن برخاسته و در آن تداوم یافته، تفکر و سخن گفتن می‌تواند در هم شکننده‌ی چرخه‌ی فقر و نابرابری باشد.

در هفته‌های گذشته برنامه‌ی کتابخوانی گروهی در بخش سوادآموزی بزرگسالان به همین قصد اجرا شد.
در قالب این برنامه، سوادآموزان به طور داوطلبانه گروه‌هایی تشکیل دادند، از میان کتاب‌های کتابخانه و با هم‌فکری یکدیگر کتابی انتخاب و آن را با هم مطالعه کردند. سپس در روز اجرای برنامه بخشی از کتاب را برای دیگران خواندند، یا  خلاصه‌ای از آن را تعریف کردند و به نقد و بررسی کتاب‌ها پرداختند.

به یاری خدا این برنامه آغاز راهی است برای بازگرداندن حق و توانایی «سخن گفتن» به کسانی که خاموشی را بخش جدایی‌ناپذیر زندگی‌شان انگاشته‌اند.