سقراط، عیسی، بودا

نویسنده: فردریک لونوآر

مترجم: قدرت الله مهتدی

ناشر: فرزان روز

تعداد صفحات: ۳۴۲

توضیحات:

کارل یاسپرس فیلسوف آلمانی از سقراط و بودا و مسیح به عنوان متفکران محوری یاد می‌کند. کارل یاسپرس در کتاب فیلسوفان بزرگ به این سه فیلسوف در کنار افلاطون آگوستین و اسپینوزا می‌پردازد.
کتاب «سقراط، عیسی، بودا سه آموزگار زندگی» شاید ملهم از طرح و گزینش یاسپرس باشد اما در ساختار فرقی اساسی دارد. یاسپرس در کتابش هر فصل به یک فیلسوف و زندگی و زمانه و فلسفه‌ی وی پرداخته است و حتی به گونه‌ای فصل‌ها جداگانه و مستقل‌اند، اما کتاب سقراط عیسی بودا سه آموزگار زندگی این گونه نیست. این کتاب بر اساس موضوعات زندگی فصل‌بندی شده است نه شخصیت‌ها. یعنی شما اگر بخواهید الگوی زندگی جنسی این شخصیت‌ها را بیابید در یک فصل پشت سر‌هم آمده و توان مقایسه یا تطبیق را دارید. کتاب دو بخش عمده دارد. بخش اول به کیستی این سه می‌پردازد و در ده فصل این را بررسی می‌کند. بخش دوم اما شاید بهتر باشد. این بخش در پی این است که بدانیم حرف‌های این سه به چه درد الان ما می‌خورند؟

آدرس کتاب در سایت سی‌بوک

[sv slug=”discount_code_exp”]

بازگشت به صفحه «قفسه کتاب»