تاریکی را نفرین نگوییم؛ شمعی بیفروزیم

سومین دوره سوادآموزی در طلوع از ۱۹ آبان ماه شروع شد.

در دو دوره‌ی گذشته مجموعا ۸۴ نفر اعم از زنان، دختران و کودکان بازمانده از تحصیل مهارت‌های خواندن و نوشتن را آموختند.

به یاری خدا در این دوره ۴۱ نفر در پایه دوم و ۳۰ نفر در پایه اول، ضمن آموزش مهارت‌های خواندن و نوشتن در قالب برنامه‌های آموزشی متنوع و متناسب با اهداف، در کنار هم خواهند بود.

آموختن برای زندگی و به قصد تغییر آن، مهم‌ترین هدف ما در دوره‌های سوادآموزی بزرگسالان است.

سوادآموزی نه در معنای خواندن و نوشتن نشانه‌ها و کلمات بی‌معناشده در زندگی، بلکه همچون ابزاری برای بازاندیشیدن در خود، دیگران و معنای جهان، فرصت دوباره‌ای است برای تغییر و تجربه کردن خود به مثابه  سوژه‌ای فعال، انتخاب‌گر و زایا.

سوادآموزی در این معنا بستری است برای بازیابی امید و عزت‌نفس و ایجاد روابط صمیمانه و سازنده.